رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 12 شهریور 98

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 35 58908 نقدی 294540
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 15 85684 نقدی 428420
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 50 96394 نقدی 481970
پلی پروپیلن نساجی OFF - PYI250 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 25 58908 نقدی 294540
پلی پروپیلن نساجی OFF - PYI250 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 14 85684 نقدی 428420
پلی پروپیلن نساجی OFF - PYI250 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 35 85684 نقدی 428420
پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF - SF060 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 14 53552 نقدی 267760
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 12 66871 نقدی 334355
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 45 97267 نقدی 486335
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) OFF - PNR230C درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 22 60792 نقدی 303960
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 6 72706 نقدی 363530
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 11 74985 نقدی 374925
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 5 66654 نقدی 333270
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 20 74985 نقدی 374925
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 8 66654 نقدی 333270
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 700 83070 نقدی 415350
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 70 83070 نقدی 415350
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 160 50765 نقدی 253825
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 83070 نقدی 415350
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 44 87638 نقدی 438190
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 83900 نقدی 419500
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 400 80146 سلف 400730
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 72456 سلف 362280
نمایش 1 تا 23 از 23 ردیف رکورد در صفحه
Go to top