رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 120 68872 نقدی 344360
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی اروند 160 77481 نقدی 387405
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 506 77481 نقدی 387405
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 160 70980 نقدی 354900
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 100 110155 نقدی 550775
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 60 100615 نقدی 503075
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 جامبوبگ پلی پروپیلن جم 30 113961 نقدی 569805
پلی استایرن معمولی OFF - 1160 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 5 95126 نقدی 475630
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 77675 نقدی 388375
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 81163 نقدی 405815
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 16 79284 نقدی 396420
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 132 79284 نقدی 396420
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 85127 نقدی 425635
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 15 77383 نقدی 386915
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 35 87056 سلف 435280
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 330 91144 نقدی 455720
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 88362 سلف 441810
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 88362 نقدی 441810
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 89246 نقدی 446230
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 300 84958 سلف  

 

Go to top