رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار 26 مرداد▪️تبریز7240:
18900
▪️ تبریز3840:
10600
▪️ تبریز 150:
17150
▪️ تبریز 1540
13650
️▪️ تبریز 0209kj
11370
▪️مارون bl3
11370
▪️مارون c30g
13150
️▪️ مارون c30s
13350
️▪️مارون 552r
13300
️▪️ مارون mr230
21300
️▪️ مارون pe100
12850
▪️شازند z30s
13300
▪️شازند 209aa
11300
️▪️شازند hp552r
13300
▪️جم bl3:
11470
▪️جم 52518
10400
▪️جم ex5
11500
️▪️پلی پروپیلن ep548r
16250
️▪️لاله 1922t
11950
️▪️ لاله 2102tx00
11750
▪️آریاساسول 0190
11800
️▪️آریاساسول 1922
11950
️▪️ آریاساسول hch5110
11500
▪️ امیرکبیر 2420d:
11900
▪️امیرکبیر 2420h
11850
▪️امیرکبیر 0209aa
11300
▪️بندر امام h10500:
11350
▪️بندر امام 0075:
12000
️▪️ بندر امام 0200
11900
▪️بندرامام 035:
11500
▪️ایلام f7000
11430
▪️مهر f7000
11500
️▪️قائدبصیر n50:
19500
️▪️قائدبصیر 10415
23600
️▪️ قائد بصیر 10417
22200
▪️لرستان 62n07
10700
▪️ کرمانشاه bl3
11360
️▪️ پلی نار sf060
13200
️▪️ اروند s65
10500
️▪️ نوید زرشیمی zr230
20700
️▪️ مهاباد 22b02
11300
️▪️ کردستان 2420e02
11750

Go to top