رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 22 مردادماه 98

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 126553 نقدی 632765
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 118936 نقدی 594680
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 312 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 336 118644 نقدی 593220
پلی پروپیلن فیلم RP120L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 117083 نقدی 585415
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127680 نقدی 638400
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127680 نقدی 638400
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130418 نقدی 652090
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 127680 نقدی 638400
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 134524 نقدی 672620
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 89354 نقدی 446770
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 110627 نقدی 553135
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 330 98510 نقدی 492550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 506 96946 سلف 484730
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 200 100473 سلف 502365
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 98510 سلف 492550
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 107960 سلف 539800
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 98510 سلف 492550
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1300 98510 نقدی 492550
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 100473 سلف 502365
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1200 100473 سلف 502365
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 693 139795 نقدی 698975
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1012 85648 نقدی 428240
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 90891 سلف 454455
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 101158 نقدی 505790
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 97472 نقدی 487360
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 96946 نقدی 484730
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 118936 نقدی 594680
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1342 100473 نقدی 502365
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 101478 نقدی 507390
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی V30S پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 60 112728 نقدی 563640
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 720 91460 نقدی 457300
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 127680 نقدی 638400
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 216 91460 نقدی 457300
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 91460 نقدی 457300
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 504 100473 نقدی 502365
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 100473 نقدی 502365
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 198 177083 نقدی 885415
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1342 98852 نقدی 494260
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 399 118644 نقدی 593220
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 704 126553 سلف 632765
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 118644 سلف 593220
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 300 85648 نقدی 428240
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 352 118936 نقدی 594680
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 50 116420 نقدی 582100
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 119572 نقدی 597860
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 126331 سلف 631655
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 168 127680 نقدی 638400
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 127680 نقدی 638400
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 130839 نقدی 654195
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 134524 نقدی 672620
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 126331 نقدی 631655
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 122616 نقدی 613080
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 113290 نقدی 566450
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 814 91588 نقدی 457940
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA جامبوبگ پتروشیمی تبریز 140 91588 نقدی 457940
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 96946 سلف 484730
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 145256 نقدی 726280
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 92928 نقدی 464640
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 98510 نقدی 492550
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 600 98510 نقدی 492550
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 120 98852 نقدی 494260
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 98852 نقدی 494260
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 107960 نقدی 539800
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 91460 نقدی 457300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 125195 سلف 625975
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 122075 سلف 610375
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 120222 سلف 601110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 118175 سلف 590875
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1166 100473 نقدی 502365
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 101478 نقدی 507390
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 105999 نقدی 529995
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 126073 سلف 630365
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 176 119345 سلف 596725
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 131411 نقدی 657055
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 110 117297 سلف 586485
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 128933 نقدی 644665
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 112728 نقدی 563640
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 103263 سلف 516315
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 101306 سلف 506530
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 103542 سلف 517710
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 107084 سلف 535420
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 104101 سلف 520505
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1210 85648 نقدی 428240
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 90 297000 سلف 1485000
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 83079 نقدی 415395
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 120 304000 سلف 1520000
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 118644 نقدی 593220
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 118644 سلف 593220
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی مارون 220 112728 نقدی 563640
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 264 88270 نقدی 441350
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 814 98852 نقدی 494260
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 902 98510 نقدی 492550
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 88 112728 نقدی 563640
پلی کربنات W1 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 48 306000 سلف 1530000
پلی پروپیلن نساجی Z30G پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 264 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی C30S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 112728 نقدی 563640
پلی وینیل کلراید E7244 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 88270 سلف 441350
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 168 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 112728 نقدی 563640
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1364 98852 نقدی 494260
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 420 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 88 112728 نقدی 563640
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 374 113781 نقدی 568905
پلی پروپیلن نساجی V79S پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 594 112728 نقدی 563640
نمایش 1 تا 111 از 111 ردیف رکورد در صفحه
Go to top