رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + 15 مردادماه98

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 108418 نقدی 542090
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 87731 نقدی 438655
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 85838 نقدی 429190
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 79605 نقدی 398025
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 89555 نقدی 447775
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 54728 نقدی 273640
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 93626 نقدی 468130
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 81806 نقدی 409030
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 92031 نقدی 460155
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 66 97093 نقدی 485465
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 81806 نقدی 409030
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 92031 نقدی 460155
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 92951 نقدی 464755
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 120 90306 سلف 451530
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 81767 سلف 408835
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 92670 سلف 463350
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 92670 سلف 463350
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 160 97657 سلف 488285
 
Go to top