رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۸تیرماه ۹۸

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی اروند 340 70362 نقدی 351810
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 102652 نقدی 513260
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 352 80723 نقدی 403615
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 572 90814 نقدی 454070
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 330 83779 نقدی 418895
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 176 83779 نقدی 418895
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 85997 نقدی 429985
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 90508 نقدی 452540
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 8200B درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 20 80452 نقدی 402260
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 55311 نقدی 276555
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 80452 نقدی 402260
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 90508 نقدی 452540
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 94568 نقدی 472840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 90968 نقدی 454840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 55592 نقدی 277960
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 80861 نقدی 404305
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 80 90968 نقدی 454840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 80861 نقدی 404305
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 280 111840 سلف 559200
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 126184 سلف 630920
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 66 55699 نقدی 278495
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 44 125323 نقدی 626615
Go to top