رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸ تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 550 139248 سلف 696240
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 151688 نقدی 758440
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 151688 نقدی 758440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 143098 سلف 715490
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 140893 سلف 704465
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 148452 سلف 742260
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 145092 سلف 725460
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 139800 سلف 699000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 136509 سلف 682545
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 135583 سلف 677915
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 135891 سلف 679455
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 133423 سلف 667115
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 102087 نقدی 510435
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 102087 نقدی 510435
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 440 99069 نقدی 495345
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 99069 نقدی 495345
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 1200 103240 نقدی 516200
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 99069 نقدی 495345
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 720 99069 نقدی 495345
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 312 99069 نقدی 495345
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 101076 سلف 505380
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 990 101076 نقدی 505380
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 101076 سلف 505380
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 106636 نقدی 533180
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1078 101076 نقدی 505380
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 440 106636 نقدی 533180
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 600 101076 نقدی 505380
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 440 101076 نقدی 505380
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 2024 111307 نقدی 556535
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 400 111307 نقدی 556535
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 400 111307 نقدی 556535
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 100565 نقدی 502825
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1782 100565 نقدی 502825
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 100565 نقدی 502825
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 100565 نقدی 502825
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 93088 نقدی 465440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 94642 نقدی 473210
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2024 97638 نقدی 488190
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 440 91002 نقدی 455010
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1694 91002 نقدی 455010
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 93088 نقدی 465440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 600 93088 نقدی 465440
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1000 93277 سلف 466385
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1100 100904 نقدی 504520
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 720 100904 نقدی 504520
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1496 100904 نقدی 504520
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 100904 نقدی 504520
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 100904 نقدی 504520
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 605 100904 نقدی 504520
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2002 114058 نقدی 570290
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 121162 نقدی 605810
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 120 131101 نقدی 655505
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 131101 نقدی 655505
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 127319 نقدی 636595
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 60 121452 نقدی 607260
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 250 131101 نقدی 655505
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 136098 نقدی 680490
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 133577 نقدی 667885
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 123868 نقدی 619340
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 123868 نقدی 619340
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 70 121300 نقدی 606500
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 117675 نقدی 588375
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 150 123868 نقدی 619340
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 123868 نقدی 619340
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 131668 نقدی 658340
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 113024 نقدی 565120
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 120 305000 سلف 1525000
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 150 312000 سلف 1560000
Go to top