رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,486 0 84,486 180 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 85,339 700 85,339 880 700
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 84,486 2,000 84,486 560 240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 85,339 990 85,339 990 858
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,339 0 85,339 198 198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 85,339 3,014 85,339 1,012 572
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 85,339 0 85,339 110 110
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 120,234 250 92,306 430 250
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 94,218 198 87,952 418 198
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 96,592 66 89,084 176 66
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 120,118 378 113,024 672 378
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 113,024 660 113,024 704 660
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 113,024 220 113,024 154 154
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 44 44
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 113,024 110 113,024 44 22
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی   110 113,024 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 119,765 273 113,024 1,113 273
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 118,814 903 113,024 1,680 903
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 122,410 888 122,410 888 888
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 113,024 550 113,024 550 374
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 113,024 480 113,024 432 360
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 80 80
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 113,024 600 113,024 740 520
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 154 154
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 118,251 1,992 113,024 3,528 1,992
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   88 113,024 66 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 120,466 1,100 113,024 3,322 1,100
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 118,502 168 113,024 630 168
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف 118,923 903 118,923 1,428 756
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال نقدی 143,532 88 142,708 220 88
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 118,923 2,424 118,923 4,104 504
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 148,429 63 134,612 210 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 153,080 105 130,962 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 181,035 189 127,833 777 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 130,756 105 119,803 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 128,634 84 127,833 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 134,299 63 134,299 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 170,627 210 127,833 420 210
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 113,024 506 113,024 484 396
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 113,024 0 113,024 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 133,510 110 130,545 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 137,011 440 137,011 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 136,901 110 127,833 462 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 128,570 330 127,833 418 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 129,560 220 127,833 330 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 114,067 374 114,067 396 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 114,067 0 114,067 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 115,638 88 113,024 242 88
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 116,674 200 116,674 200 200
Go to top