رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 85339 نقدی 426695
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 85339 سلف 426695
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 84486 نقدی 422430
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 990 85339 نقدی 426695
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 250 92306 نقدی 461530
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 198 87952 نقدی 439760
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 89084 نقدی 445420
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 378 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 220 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 110 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 110 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 888 122410 نقدی 612050
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 132 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 88 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 118923 سلف 594615
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پالت چوبی پتروشیمی رجال 88 142708 نقدی 713540
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1200 118923 نقدی 594615
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 134612 نقدی 673060
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 130962 نقدی 654810
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 189 127833 نقدی 639165
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 119803 نقدی 599015
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 84 127833 نقدی 639165
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 134299 نقدی 671495
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 127833 نقدی 639165
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه پتروشیمی مارون 220 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130545 نقدی 652725
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 137011 نقدی 685055
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127833 نقدی 639165
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127833 نقدی 639165
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 127833 نقدی 639165
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 110 114067 نقدی 570335
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 88 113024 نقدی 565120
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 200 116674 نقدی 583370
Go to top