رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 

تالار فرعی:پلی اتیلن تزریقی 52511 درجه 1 جم تا قیمت 87009 ریال (3درصد قیمت پایه) رقابت شد.

پلی اتیلن لوله P100 درجه 1 جم تا قیمت 104059 ریال (2درصد قیمت پایه) رقابت شد.

پلی اتیلن بادی BL3 درجه 1 امیرکبیر تا قیمت 92666 ریال (2.5درصد قیمت پایه) رقابت شد.

پلی اتیلن فیلم 2420 درجه 1 امیرکبیر تا قیمت 93409 ریال (6درصد قیمت پایه) رقابت شد.

پلی اتیلن فیلم 2102 درجه 1 لاله تا قیمت 95069 ریال (8درصد قیمت پایه) رقابت شد.

بطری 825 درجه 1 تندگویان تا قیمت 128719 ریال (8درصد قیمت پایه) رقابت شد.

پت نساجی 645 درجه 1 تندگویان تا قیمت 111099 ریال(2.8% قیمت پایه)رقابت شد.

پلی اتیلن تزریقی 60507 درجه 1 جم تا قیمت 83899 ریال (2.4درصد قیمت پایه) رقابت شد.

 

آمار معاملات در تالار اصلی:

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 84,739 0 84,739 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 97,762 1,008 97,762 96 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 129,099 2,508 129,099 858 726
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 97,762 1,012 97,762 88 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   300 124,043 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 111,648 0 111,648 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 100,425 3,000 100,425 590 570
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 113,404 1,001 113,404 121 121
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 96,946 1,000 96,946 220 220
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 98,740 220 98,740 44 44
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   70 116,899 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 114,409 0 114,409 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 97,762 1,000 97,762 360 330
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 124,043 110 124,043 30 30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 131,995 1,012 131,995 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,946 312 96,946 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 100,425 0 100,425 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 133,387 0 133,387 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,560 900 97,762 2,100 900
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 136,187 50 127,728 180 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 111,648 2,024 111,648 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 103,139 220 103,139 132 132
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 98,740 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 140,286 0 140,286 220 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 137,517 500/5 137,517 350/35 340/34
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 114,768 60 114,768 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام نقدی 93,059 506 93,059 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 101,573 1,562 101,573 462 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 97,762 0 97,762 150 150
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 92,151 1,496 91,018 2,068 1,496
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,425 1,008 100,425 264 264
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 135,085 1,012 135,085 396 264
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 119,373 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 128,297 0 128,297 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 153,026 70 140,491 170 70
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 315,000 150 315,000 40 40
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 148,221 50 127,728 300 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,762 1,320 97,762 374 352
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 96,946 0 96,946 286 286
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 135,399 0 135,399 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 114,409 506 114,409 506 418
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 101,573 1,200 101,573 144 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,946 1,800 96,946 144 144
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی   420 111,648 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 97,762 0 97,762 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 100,425 0 100,425 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 93,059 330 93,059 44 44
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 93,294 1,000 93,294 550 540
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 131,416 1,518 131,416 154 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی   400 100,425 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 93,059 0 93,059 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,946 4,004 96,946 1,408 1,078
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 97,456 100 97,456 40 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 133,387 2,002 133,387 1,452 1,342
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 119,373 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 113,404 0 113,404 11 11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 111,648 0 111,648 10 10
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 115,660 0 115,660 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 97,762 2,002 97,762 352 264
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 101,573 1,012 101,573 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 127,728 200 127,728 90 70
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 130,165 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 97,610 2,024 97,610 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 140,491 300 140,491 300 300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 140,286 3,014 140,286 1,958 1,672
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف   150 322,000 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 97,762 0 97,762 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 97,762 0 97,762 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 128,297 803 128,297 363 363
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 119,373 400 119,373 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 135,399 2,508 135,399 2,662 2,002
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 132,621 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) 93,294 0 93,294 100 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 127,728 0 127,728 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,892 0 83,892 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 103,139 2,002 103,139 176 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 131,126 506 131,126 726 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 101,573 506 101,573 264 264
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی   120 96,946 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 125,167 0 125,167 100 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 111,648 4,000 111,648 1,530 1,510
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 94,659 200 94,659 80 80
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 101,573 605 101,573 297 297
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 119,373 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 101,573 0 101,573 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 100,425 0 100,425 48 48
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,739 0 84,739 374 374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 93,059 1,800 93,059 240 240
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 125,167 1,600 125,167 360 360
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 100,425 1,012 100,425 242 242
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   50 118,318 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 129,099 0 129,099 44 44
Go to top