رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۱ تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 150 322000 سلف 1610000
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 120 315000 سلف 1575000
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 128297 نقدی 641485
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 119373 نقدی 596865
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 119373 نقدی 596865
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 113404 نقدی 567020
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 70 116899 نقدی 584495
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 119373 نقدی 596865
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 119373 نقدی 596865
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50 118318 نقدی 591590
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 130165 نقدی 650825
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 300 124043 نقدی 620215
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 132621 نقدی 663105
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 127728 نقدی 638640
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 60 114768 نقدی 573840
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 110 124043 نقدی 620215
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 127728 نقدی 638640
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 127728 نقدی 638640
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 125167 نقدی 625835
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 114409 نقدی 572045
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 101573 نقدی 507865
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 605 101573 نقدی 507865
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 101573 نقدی 507865
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 101573 نقدی 507865
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1562 101573 نقدی 507865
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1000 93294 سلف 466470
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 1200 93059 نقدی 465295
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 330 93059 نقدی 465295
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 91018 نقدی 455090
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2024 97610 نقدی 488050
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 94659 نقدی 473295
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 93059 نقدی 465295
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 100425 نقدی 502125
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 100425 نقدی 502125
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 400 100425 نقدی 502125
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 100425 نقدی 502125
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 111648 نقدی 558240
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 420 111648 نقدی 558240
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 2024 111648 نقدی 558240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 550 97762 نقدی 488810
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 1008 97762 نقدی 488810
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 550 103139 نقدی 515695
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1012 97762 نقدی 488810
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 103139 سلف 515695
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 97762 سلف 488810
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1320 97762 نقدی 488810
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 97762 سلف 488810
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 312 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 1200 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 97456 نقدی 487280
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 550 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 96946 نقدی 484730
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 98740 نقدی 493700
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 98740 نقدی 493700
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 129099 سلف 645495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 131416 سلف 657080
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 131126 سلف 655630
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 131995 سلف 659975
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 135085 سلف 675425
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 140286 سلف 701430
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 133387 سلف 666935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 135399 سلف 676995
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 140491 نقدی 702455
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 140491 نقدی 702455
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 550 137517 سلف 687585
Go to top