رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ تیرماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 84739 نقدی 423695
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 84739 سلف 423695
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1000 83892 نقدی 419460
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 84739 نقدی 423695
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 88024 نقدی 440120
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 87333 نقدی 436665
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 63 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 88 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی V30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 120 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1488 124842 نقدی 624210
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 120 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 960 115660 سلف 578300
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه پتروشیمی مارون 66 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی CR380 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 80 119231 نقدی 596155
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 115660 نقدی 578300
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ پلی پروپیلن جم 93 112190 نقدی 560950
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 121579 نقدی 607895
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 399 121579 نقدی 607895
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 504 121579 نقدی 607895
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 136779 نقدی 683895
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 133208 نقدی 666040
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 130148 نقدی 650740
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 122291 نقدی 611455
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 130148 نقدی 650740
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 136473 نقدی 682365
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 130148 نقدی 650740
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 139126 نقدی 695630
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130148 نقدی 650740
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130148 نقدی 650740
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 130148 نقدی 650740
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 110 116680 نقدی 583400
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 110 115660 نقدی 578300
Go to top