رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۴ تیرماه ۹۸

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE سایر پتروشیمی تبریز 55 59159 نقدی 295795
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 70991 نقدی 354955
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 81916 نقدی 409580
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 176 86012 نقدی 430060
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 80340 نقدی 401700
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 61406 نقدی 307030
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 40 89318 نقدی 446590
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 90 100483 نقدی 502415
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 95089 نقدی 475445
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 25 53769 نقدی 268845
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 78209 نقدی 391045
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 85 87985 نقدی 439925
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 50 87986 نقدی 439930
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 78209 نقدی 391045
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 87986 نقدی 439930
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 53320 نقدی 266600
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 77556 نقدی 387780
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 52450 سلف 262250
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 56114 سلف 280570
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 119243 سلف 596215
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 40 95002 نقدی 475010
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 30 123765 نقدی 618825
Go to top