رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ خردادماه۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
کارگزار
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,855 0 83,855 132 132 خبرگان سهام
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 83,855 0 83,855 44 44 سینا
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 334,136 100 325,000 165 100 باهنر
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 25 25 باهنر
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 318,000 250 318,000 65 65 باهنر
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 126,959 704 126,959 385 363 بانک ملی
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 117,872 0 0 شهر
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 117,872 400 117,872 20 20 بانک صنعت و معدن
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 114,336 1,001 114,336 110 110 بانک ملی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 114,336 0 114,336 11 11 بانک ملی
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 115,429 85 115,429 15 15 بانک ملی
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 117,872 0 0 بانک مسکن
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 117,872 0 0 بانک مسکن
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 128,679 0 0 راهنمای سرمایه‌گذاران
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 131,108 0 0 راهنمای سرمایه‌گذاران
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 126,264 0 126,264 40 40 بانک تجارت
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 126,264 200 126,264 180 160 بانک تجارت
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 116,960 75 116,960 20 20 بانک ملی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 122,622 100 122,622 10 10 بانک ملی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 127,382 150 126,264 180 150 بانک ملی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 144,491 100 126,264 330 100 بانک ملی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 124,164 1,600 124,164 540 540 بانک ملی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 113,836 1,034 113,836 1,012 924 صبا جهاد
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 100,993 0 100,993 66 66 بانک انصار
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 100,993 1,518 100,993 638 594 بانک انصار
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 100,993 506 100,993 220 220 بانک مسکن
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 100,993 506 100,993 110 66 خبرگان سهام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,993 2,016 100,993 120 96 بانک صنعت و معدن
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 100,993 1,584 100,993 484 242 سهم آشنا
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 100,993 0 100,993 22 22 سهم آشنا
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 93,614 800 93,614 690 650 بانک ملی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 93,350 1,512 93,350 168 168 سهم آشنا
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 93,350 0 93,350 48 48 سهم آشنا
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 91,331 0 91,331 22 22 صبا جهاد
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 91,331 902 91,331 880 880 صبا جهاد
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی   1,012 97,917 0 0 صبا جهاد
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 94,984 200 94,984 100 100 بانک ملی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 100,690 1,012 100,690 176 176 خبرگان سهام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 100,690 2,016 100,690 432 432 بانک صنعت و معدن
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 100,690 0 100,690 22 22 صبا جهاد
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 100,690 506 100,690 308 308 صبا جهاد
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 100,690 0 100,690 22 22 خبرگان سهام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 100,690 0 100,690 10 10 بانک صادرات
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 100,690 3,000 100,690 250 230 بانک صادرات
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 111,089 4,000 111,089 1,510 1,370 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 111,089 0 111,089 210 210 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 111,089 0 111,089 88 88 بانک مسکن
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 111,089 1,518 111,089 440 352 بانک مسکن
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 96,540 0 96,540 220 220 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,540 3,520 96,540 748 550 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 96,540 0 96,540 24 24 سهم آشنا
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 96,540 1,008 96,540 312 312 سهم آشنا
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,850 3,520 101,850 616 506 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 101,850 0 101,850 242 242 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 96,540 0 96,540 88 88 مفید
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 96,540 1,034 96,540 242 110 مفید
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 101,850 220 101,850 242 176 مفید
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف (مچینگ) 101,850 0 101,850 22 22 مفید
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 96,540 1,500 96,540 910 730 بانک صادرات
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 96,540 0 96,540 170 170 بانک صادرات
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 96,540 1,320 96,540 418 198 سهم آشنا
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 102,965 1,000 96,540 2,600 1,000 بانک صادرات
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 95,985 0 95,985 96 96 توازن بازار
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,985 1,512 95,985 576 456 توازن بازار
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 95,985 216 95,985 96 72 توازن بازار
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 96,490 200 96,490 60 60 بانک ملی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 95,985 0 95,985 230 230 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 95,985 5,000 95,985 2,230 2,020 بانک رفاه کارگران
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 96,148 1,000 95,985 1,240 1,000 بانک ملی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 97,506 0 0 مفید
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 97,506 0 0 سهم آشنا
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 128,707 2,508 128,707 1,342 1,298 بانک تجارت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 131,000 1,012 131,000 264 176 بانک تجارت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 130,714 506 130,714 264 110 بانک تجارت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 134,631 2,002 134,631 748 748 بانک تجارت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 136,505 1,518 136,008 1,694 1,518 بانک پاسارگاد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 139,176 2,002 139,027 2,596 2,002 بانک پاسارگاد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 134,216 2,002 134,216 2,464 1,892 بانک پاسارگاد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 134,216 0 134,216 66 66 بانک پاسارگاد
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 145,009 70 137,006 170 70 تدبیرگران فردا
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 137,808 300 137,006 340 300 بانک ملی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 136,082 504 136,082 168 168 بانک صادرات
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 325,000 105/6 325,000 44 44 باهنر
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان نقدی   20/24 260,000 0 0 باهنر
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 269,000 105/6 269,000 17/6 17/6 باهنر

 

Go to top