رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ خردادماه ۹۸

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 100 325000 سلف 1625000
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 200 318000 سلف 1590000
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 126959 نقدی 634795
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 117872 نقدی 589360
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 117872 نقدی 589360
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 114336 نقدی 571680
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 85 115429 نقدی 577145
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 117872 نقدی 589360
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 117872 نقدی 589360
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 128679 نقدی 643395
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 131108 نقدی 655540
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 126264 نقدی 631320
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 75 116960 نقدی 584800
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 122622 نقدی 613110
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 126264 نقدی 631320
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 126264 نقدی 631320
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 124164 نقدی 620820
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 880 113836 نقدی 569180
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 100993 نقدی 504965
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 100993 نقدی 504965
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 100993 نقدی 504965
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 100993 نقدی 504965
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1584 100993 نقدی 504965
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 800 93614 سلف 468070
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 1008 93350 نقدی 466750
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 880 91331 نقدی 456655
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 97917 نقدی 489585
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 94984 نقدی 474920
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 100690 نقدی 503450
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 100690 نقدی 503450
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 100690 نقدی 503450
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3000 100690 سلف 503450
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 111089 نقدی 555445
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1518 111089 نقدی 555445
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 550 96540 نقدی 482700
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 1008 96540 نقدی 482700
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 550 101850 نقدی 509250
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1034 96540 نقدی 482700
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 101850 سلف 509250
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 96540 سلف 482700
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1320 96540 نقدی 482700
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 96540 سلف 482700
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 1008 95985 نقدی 479925
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 216 95985 نقدی 479925
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 96490 نقدی 482450
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 95985 نقدی 479925
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 95985 نقدی 479925
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 97506 نقدی 487530
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 97506 نقدی 487530
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 128707 سلف 643535
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 131000 سلف 655000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 130714 سلف 653570
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 134631 سلف 673155
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 136008 سلف 680040
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 139027 سلف 695135
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 134216 سلف 671080
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 137006 نقدی 685030
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 137006 نقدی 685030
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 136082 سلف 680410
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه پتروشیمی خوزستان 120 325000 سلف 1625000
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 بشکه پتروشیمی خوزستان 23 260000 نقدی 1300000
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه پتروشیمی خوزستان 120 269000 سلف 1345000
Go to top