رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ خردادماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 80,542 0 80,542 110 110
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 325,764 80 325,000 100 80
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف   200 318,000 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 240 240
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 126,780 704 126,780 297 297
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 126,780 0 126,780 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 118,322 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 118,322 400 118,322 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 114,772 1,001 114,772 55 55
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   85 115,869 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 118,322 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 118,322 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 127,219 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 129,620 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 124,843 200 124,843 180 180
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 124,843 0 124,843 20 20
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE پتروشیمی تبریز نقدی   50 57,824 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی   25 69,389 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   65 115,648 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 121,242 100 121,242 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 130,774 150 124,843 200 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 139,958 100 124,843 250 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 124,006 1,600 124,006 740 740
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 124,006 0 124,006 60 60
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی   506 100,720 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 100,720 1,518 100,720 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 100,720 506 100,720 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 100,720 1,540 100,720 66 66
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 94,972 800 94,972 420 420
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 94,648 1,008 94,648 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 96,362 0 96,362 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 96,362 200 96,362 60 60
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 101,019 1,012 101,019 286 286
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 101,019 1,488 101,019 288 288
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 101,019 2,000 101,019 300 300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 113,048 4,500 113,048 1,100 1,010
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 113,048 0 113,048 220 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 113,048 506 113,048 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 98,245 66 98,245 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,252 220 96,252 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 96,252 0 96,252 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 96,252 1,008 96,252 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,546 220 101,546 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 96,252 946 96,252 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 101,546 220 101,546 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 96,252 0 96,252 130 130
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 96,252 1,500 96,252 310 280
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 96,252 1,320 96,252 374 374
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 96,335 1,000 96,252 1,040 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی   1,200 96,402 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 96,900 200 96,900 30 30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 96,402 800 96,402 140 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 96,402 0 96,402 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,402 5,000 96,402 780 720
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 97,215 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 97,215 220 97,215 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 128,614 3,014 128,614 1,210 1,210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 130,888 1,012 130,888 330 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف   506 130,604 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 134,490 2,002 134,490 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 134,490 0 134,490 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 139,533 66 139,533 352 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 142,589 154 142,589 616 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 138,673 0 138,673 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 138,673 3,014 138,673 3,410 2,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 136,859 0 136,859 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 136,859 2,508 136,859 2,662 2,398
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 137,674 70 137,674 40 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی (مچینگ) 137,674 0 137,674 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 137,674 300 137,674 70 70
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 136,787 504 136,787 126 126
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 325,000 105/6 325,000 17/6 13/2
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 325,000 0 325,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 269,000 105/6 269,000 8/8 8/8

 

Go to top