رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۰ خردادماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 80,542 500 80,542 460 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 80,542 560 80,542 900 560
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 80,542 3,014 80,542 1,518 1,100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 80,542 0 80,542 132 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 80,542 2,596 80,542 1,496 572
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 80,542 0 80,542 308 308
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 121,239 200 87,117 480 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 91,100 132 83,008 264 132
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 86,486 88 84,076 132 88
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 117,916 210 117,897 252 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 117,897 231 117,897 357 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 117,925 252 117,897 399 252
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 117,897 1,100 117,897 528 220
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 117,897 600 117,897 200 100
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی   88 117,897 44 0
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 117,897 308 117,897 44 22
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 117,897 286 117,897 88 22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 118,485 210 117,897 588 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 147 147
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 117,897 798 117,897 966 651
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 117,897 800 117,897 700 540
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 117,897 880 117,897 638 286
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 117,897 552 117,897 456 312
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 72 72
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 260 260
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 66 66
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 117,897 1,008 117,897 1,128 888
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 117,897 0 117,897 120 120
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی   198 117,897 66 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 118,971 308 117,897 858 308
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 144,385 903 123,821 1,491 903
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 123,821 273 123,821 273 273
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 142,939 352 123,821 572 352
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 163,009 210 132,043 483 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 132,043 168 132,043 105 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی   63 138,219 21 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی   168 132,043 126 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 175,505 315 132,043 630 315
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 138,448 110 134,633 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 140,809 110 140,809 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 140,809 0 140,809 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 136,656 440 132,043 1,012 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 132,179 330 132,043 440 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 134,537 330 132,043 506 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 118,893 374 118,893 440 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 118,893 0 118,893 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 119,217 594 117,897 1,100 594
Go to top