رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ خردادماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 80 325000 سلف 1625000
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 160 318000 سلف 1590000
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 126780 نقدی 633900
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 118322 نقدی 591610
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 118322 نقدی 591610
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 114772 نقدی 573860
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 85 115869 نقدی 579345
پلی استایرن معمولی 1309 کیسه آرتان پترو کیهان 100 118322 نقدی 591610
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 118322 نقدی 591610
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 127219 نقدی 636095
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 129620 نقدی 648100
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 124843 نقدی 624215
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE سایر پتروشیمی تبریز 50 57824 نقدی 289120
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 69389 نقدی 346945
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 65 115648 نقدی 578240
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 121242 نقدی 606210
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 124843 نقدی 624215
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 124843 نقدی 624215
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 124006 نقدی 620030
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 100720 نقدی 503600
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 100720 نقدی 503600
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 220 100720 نقدی 503600
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 1540 100720 نقدی 503600
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 800 94972 سلف 474860
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 1008 94648 نقدی 473240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 96362 نقدی 481810
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 101019 نقدی 505095
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 101019 نقدی 505095
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 101019 سلف 505095
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 500 113048 نقدی 565240
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 113048 نقدی 565240
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 66 98245 نقدی 491225
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 96252 نقدی 481260
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 1008 96252 نقدی 481260
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 101546 نقدی 507730
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 946 96252 نقدی 481260
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 101546 سلف 507730
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 96252 سلف 481260
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 1320 96252 نقدی 481260
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 96252 سلف 481260
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 1200 96402 نقدی 482010
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 96900 نقدی 484500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 96402 نقدی 482010
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 96402 نقدی 482010
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 97215 نقدی 486075
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 97215 نقدی 486075
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 128614 سلف 643070
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 130888 سلف 654440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 130604 سلف 653020
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 134490 سلف 672450
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 66 139533 سلف 697665
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 142589 سلف 712945
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 138673 سلف 693365
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 136859 سلف 684295
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 137674 نقدی 688370
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 137674 نقدی 688370
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 136787 سلف 683935
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه پتروشیمی خوزستان 120 325000 سلف 1625000
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه پتروشیمی خوزستان 120 269000 سلف 1345000

 

Go to top