رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir)

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ خردادماه ۹۸

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 81,235 2,618 81,040 3,014 2,618
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 81,415 2,002 81,040 3,146 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 81,192 1,240 81,040 1,640 1,240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 81,040 0 81,040 100 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 81,040 1,020 81,040 900 520
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 127,381 200 87,656 545 200
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 89,320 88 84,183 132 88
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 91,603 132 83,521 286 132
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 326,765 90 325,000 130 90
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 318,000 0 318,000 60 60
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 318,000 250 318,000 60 60
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 124,201 315 121,011 714 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 125,816 252 121,011 504 252
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 123,359 252 121,011 735 252
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 121,011 770 121,011 682 638
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 121,011 0 121,011 132 132
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 121,011 0 121,011 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 121,011 400 121,011 480 280
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 121,011 0 121,011 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 121,011 550 121,011 484 418
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 122,993 800 121,011 1,020 800
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 121,074 315 121,011 567 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 122,892 735 121,011 1,218 735
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 121,011 984 121,011 888 768
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 121,011 0 121,011 140 140
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 121,011 0 121,011 216 216
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 121,011 1,100 121,011 1,360 960
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 121,011 550 121,011 550 220
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 125,304 1,104 121,011 1,944 1,104
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 121,011 330 121,011 198 132
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 123,923 1,430 121,011 2,002 1,430
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 148,002 903 127,088 1,890 903
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 146,126 189 127,088 378 189
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 145,331 220 127,088 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 174,937 210 135,508 525 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 136,015 105 127,647 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 135,508 168 135,508 189 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 135,508 0 135,508 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 141,838 63 141,838 189 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 135,508 0 135,508 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 135,508 168 135,508 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 186,816 315 135,508 924 315
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی   110 135,508 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 152,979 140 135,508 220 140
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 145,767 110 138,163 286 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 144,493 220 144,493 154 132
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 144,493 0 144,493 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 152,572 80 135,508 260 80
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 148,241 220 135,508 946 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 144,800 220 135,508 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 125,387 374 122,032 726 374
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 125,354 660 121,011 1,364 660
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 130,959 704 130,959 319 319
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 130,959 0 130,959 33 33
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 130,959 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 124,619 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 124,619 400 124,619 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 120,880 1,001 120,880 55 55
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 120,880 0 120,880 11 11
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی   85 122,036 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان نقدی   100 124,619 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین نقدی   308 124,619 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   50 120,769 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 132,696 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   300 126,570 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 135,202 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 130,330 50 130,330 35 35
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 130,919 50 130,330 70 50
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE پتروشیمی تبریز نقدی   45 60,385 0 0
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 130,467 100 130,330 110 100
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی   25 72,461 0 0
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   55 120,769 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 126,570 70 126,570 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 133,702 150 130,330 220 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 131,128 100 130,330 110 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 129,329 1,600 129,329 640 520
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 129,329 0 129,329 100 100
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 123,166 1,012 123,166 682 638
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 123,166 0 123,166 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 106,104 506 106,104 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 106,104 1,518 106,104 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 106,104 0 106,104 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 106,104 506 106,104 66 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی   154 106,104 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 98,951 1,000 98,951 470 430
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 98,580 1,800 98,580 96 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 96,538 0 96,538 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 96,538 506 96,538 462 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 96,538 506 96,538 66 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 100,399 400 100,399 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 105,415 1,012 105,415 308 286
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 105,415 0 105,415 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 105,415 1,200 105,415 456 384
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 105,415 2,000 105,415 320 260
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 120,192 0 120,192 10 10
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 120,192 3,500 120,192 1,240 1,160
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,193 550 101,193 154 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 101,193 1,200 101,193 120 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 106,759 550 106,759 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 101,193 1,254 101,193 154 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 106,759 220 106,759 286 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 101,193 0 101,193 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 101,193 1,000 101,193 380 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 101,193 990 101,193 462 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 105,569 900 101,193 1,370 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 100,989 1,800 100,989 312 192
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی   300 101,499 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 100,989 800 100,989 300 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 100,989 5,016 100,989 1,672 1,298
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 100,989 0 100,989 176 176
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 102,205 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   220 102,205 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 133,620 3,014 133,620 748 616
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 136,074 1,012 136,074 550 550
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 136,074 0 136,074 176 176
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 135,767 506 135,767 528 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 136,687 506 136,687 528 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 139,959 0 139,959 110 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 139,959 1,518 139,959 352 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 146,941 3,014 141,574 3,630 3,014
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 147,297 2,002 139,682 3,498 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 141,104 264 138,786 638 264
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 145,685 70 145,685 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 145,685 400 145,685 70 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 145,685 0 145,685 50 50
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 136,315 500/5 136,315 300/3 300/3
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 136,315 0 136,315 120/12 120/12
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 340,000 158/4 340,000 8/8 8/8
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف   158/4 280,000 4/4 0
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف   100 310,000 0 0

 

Go to top