رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۳ خردادماه ۹۸

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 40 44572 نقدی 222860
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 40520 نقدی 202600
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 72936 نقدی 364680
پلی وینیل کلراید OFF - E7044 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 22 75765 نقدی 378825
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 75169 نقدی 375845
پلی پروپیلن نساجی OFF - F30G درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 110 108910 نقدی 544550
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نوید زرشیمی 42 121957 نقدی 609785
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 28 104767 نقدی 523835
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 6 68540 نقدی 342700
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 116396 نقدی 581980
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1100 110849 نقدی 554245
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 30 79161 نقدی 395805
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 93065 نقدی 465325
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 242 91228 نقدی 456140
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 5030SA درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 5 80319 نقدی 401595
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 94874 نقدی 474370
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 242 99168 نقدی 495840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 91074 نقدی 455370
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 100 55656 نقدی 278280
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 80791 نقدی 403955
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 90890 نقدی 454450
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 90 111967 سلف 559835
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 54307 سلف 271535
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 101825 سلف 509125
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 30 115402 سلف 577010
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 115402 سلف 577010
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 108570 سلف 542850
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 123046 سلف 615230

 

Go to top