رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 38633 نقدی 193165
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 50 54903 نقدی 274515
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1 87112 نقدی 435560
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 98001 نقدی 490005
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1 76272 نقدی 381360
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 3 85806 نقدی 429030
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 15 69338 نقدی 346690
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 594 78005 نقدی 390025
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی جم 15 78005 نقدی 390025
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2 78005 نقدی 390025
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 20 75571 نقدی 377855
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی جم 2 85018 نقدی 425090
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 85018 نقدی 425090
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1 56159 نقدی 280795
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 330 84059 نقدی 420295
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 48497 سلف 242485
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 103062 سلف 515310
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 103062 سلف 515310
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 53161 سلف 265805
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 99677 سلف 498385
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 112967 سلف 56483

 

Go to top