رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 160 305000 سلف 1525000
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 81662 نقدی 408310
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 66 73324 نقدی 366620
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 121467 نقدی 607335
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 114260 نقدی 571300
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 114260 نقدی 571300
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 110832 نقدی 554160
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 70 111892 نقدی 559460
پلی استایرن معمولی 1115 پالت چوبی پتروپاک مشرق زمین 224 114260 نقدی 571300
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 116591 نقدی 582955
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 198 118793 نقدی 593965
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 114502 نقدی 572510
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 99823 نقدی 499115
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 40 106098 نقدی 530490
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 111199 نقدی 555995
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 114502 نقدی 572510
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 114502 نقدی 572510
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 2000 114259 نقدی 571295
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 880 108890 نقدی 544450
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 95340 نقدی 476700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 1518 95340 نقدی 476700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 110 95340 نقدی 476700
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 154 95340 نقدی 476700
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 88838 نقدی 444190
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1700 88838 نقدی 444190
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 912 88469 نقدی 442345
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 86672 نقدی 433360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 88469 نقدی 442345
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 90139 نقدی 450695
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی مارون 330 94464 نقدی 472320
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 720 94464 نقدی 472320
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 300 106260 نقدی 531300
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 95196 نقدی 475980
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 96 93399 نقدی 466995
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1254 93399 نقدی 466995
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 110 93399 نقدی 466995
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 90927 نقدی 454635
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 91377 نقدی 456885
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 440 90927 نقدی 454635
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 94333 نقدی 471665
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 94333 نقدی 471665
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 119302 سلف 596510
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 121527 سلف 607635
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 121249 سلف 606245
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 125049 سلف 625245
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 129829 سلف 649145
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 132902 سلف 664510
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 128005 سلف 640025
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 133870 نقدی 669350
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه پتروشیمی خوزستان 100 305000 سلف 1525000
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه پتروشیمی خوزستان 80 255000 سلف 1275000
اپوکسی رزین جامد E011P پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 60 297000 سلف 1485000

 

Go to top