پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,679 154 70,242 946 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 73,646 1,500 70,242 2,200 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 72,227 3,014 70,242 3,564 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 74,930 3,014 70,242 4,686 3,014
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 110,618 200 75,976 580 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 81,662 132 72,393 418 132
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 73,324 132 73,324 66 66
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 73,324 0 73,324 66 66
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 117,189 840 105,643 1,218 840
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 124,658 315 105,643 483 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 123,895 315 105,643 651 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 122,299 300 105,643 920 300
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 117,871 572 105,643 946 572
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 120,203 132 105,643 418 132
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون نقدی 119,148 220 105,643 440 220
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 133,739 420 105,643 1,155 420
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 134,641 400 105,643 920 400
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 129,239 294 105,643 609 294
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 112,056 987 105,643 1,134 987
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 133,607 120 113,283 288 120
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 121,159 1,248 105,643 1,632 1,248
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 123,545 900 105,643 1,820 900
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 117,526 660 105,643 1,144 660
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 135,950 744 105,643 1,824 744
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 128,512 440 105,643 792 440
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 125,935 147 105,643 294 147
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 142,994 504 110,967 987 504
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 141,600 220 110,967 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 182,969 252 118,406 798 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 127,274 126 111,485 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 152,444 154 124,247 484 154
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 167,614 200 118,406 500 200
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 120,742 506 120,742 506 506
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم سلف 133,121 154 126,315 286 154
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 146,997 200 118,406 440 200
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 139,518 704 118,406 1,276 704
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 134,723 704 118,406 1,034 704
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 109,136 374 106,542 418 374
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 122,875 616 105,643 1,320 616