رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 3014 70242 نقدی 351210
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 70242 نقدی 351210
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 70242 سلف 351210
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 154 70242 نقدی 351210
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 200 75976 نقدی 379880
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 72393 نقدی 361965
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 73324 نقدی 366620
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 840 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 315 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 132 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی X30S کیسه پتروشیمی مارون 110 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 105 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 100 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 84 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 120 113283 نقدی 566415
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 624 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 900 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 744 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 63 105643 نقدی 528215
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 252 110967 نقدی 554835
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون 110 110967 نقدی 554835
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 252 118406 نقدی 592030
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 111485 نقدی 557425
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 154 124247 نقدی 621235
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 118406 نقدی 592030
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 506 120742 نقدی 603710
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 154 126315 سلف 631575
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 200 118406 نقدی 592030
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 704 118406 نقدی 592030
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 704 118406 نقدی 592030
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 110 106542 نقدی 532710
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 286 105643 نقدی 528215
Go to top