پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۲۱ اردیبهشت ۹۸
تبریز 1540:
۱۲۶۰۰
تبریز 7240:
۱۴۶۰۰
تبریز 150:
۱۸۱۵۰
مارون pe100:
۱۲۳۰۰
مارون c30s:
۱۶۴۰۰
مارون z30s:
۱۶۳۰۰
مارون bl3:
۱۱۱۸۰
شازند: z30s:
۱۶۳۰۰
شازند 0209aa:
۱۱۸۷۰
قائدبصیر 10417:
۲۲۰۰۰
قائدبصیر 10720:
۲۰۵۰۰
قائدبصیرn50:
۱۸۴۲۰
لاله 1922t:
۱۱۴۰۰
لاله 2102tx00:
۱۳۳۵۰
آریا ساسول 0190:
۱۱۳۰۰
آریا ساسول hch5110:
۱۱۸۱۰
اروند s65:
۹۷۳۰
امیرکبیر ex3:
۱۲۳۰۰
امیرکبیر 2420 h:
۱۱۴۵۰
امیرکبیر 0209aa:
۱۲۱۵۰
ایلام f7000:
۱۱۳۵۰
بندرامام 0035:
۱۱۳۳۵
بندر امام h10500:
۱۱۷۰۰
بندر امام 0075:
۱۲۶۰۰
بندر امام 0200:
۱۱۵۷۰
کرمانشاه bl3:
۱۱۲۰۰