رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

 

تبریز 1540:  ۱۲۸۰۰
تبریز 7240:  ۱۴۵۸۰
تبریز 150:   ۱۸۱۵۰
مارون 552r :  ۱۶۴۰۰
مارون c30s : ۱۶۵۰۰
مارون bl3 : ۱۱۳۲۰
مارون ex5 : ۱۱۳۶۰
شازند: z30s:  ۱۶۳۰۰
جم 52528: ۱۲۰۰۰
جم ex5 : ۱۱۴۳۰
جم bl3 :  ۱۱۴۰۰
قائدبصیرn50:  ۱۸۵۰۰
پلی پروپیلن جم hp510l :  ۱۶۴۰۰
تندگویان 781: ۲۲۸۰۰
اروند s65 : ۹۷۲۰
امیرکبیر 2420 h  :  ۱۱۳۵۰
امیرکبیر 0209aa :  ۱۲۳۲۰
ایلام f7000  :  ۱۱۳۷۰
بندرامام 0035:  ۱۱۵۰۰
بندر امام h10500  :  ۱۱۷۴۰
بندر امام 0075:  ۱۲۹۰۰
بندر امام 0200:  ۱۱۷۰۰
کرمانشاه bl3 : ۱۱۳۲۰
مهر f7000  : ۱۱۵۱۰
مهاباد 22b02: ۱۱۳۷۰

Go to top