رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 71,263 0 71,263 22 22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 71,263 88 71,263 66 66
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 266,000 50 266,000 50 50
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان سلف 387,968 135 261,000 340 135
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 121,039 1,199 118,230 1,518 1,199
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 111,933 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 111,933 400 111,933 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 108,575 1,199 108,575 847 748
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 108,575 0 108,575 99 99
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز نقدی 109,613 150 109,613 80 80
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   220 113,535 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 115,679 198 115,679 44 22
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 136,121 100 111,510 275 100
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 134,849 100 111,510 235 100
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی 103,330 40 103,330 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 108,294 70 108,294 50 50
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 108,294 0 108,294 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 141,927 60 111,510 260 60
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 151,879 100 111,510 300 100
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 119,285 1,600 110,414 2,440 1,600
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 105,448 1,980 105,448 2,244 1,474
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 105,448 0 105,448 264 264
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 95,219 220 93,250 594 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 93,250 2,002 93,250 1,617 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 93,250 506 93,250 506 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 93,250 0 93,250 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 93,250 0 93,250 484 484
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 93,250 506 93,250 374 374
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 93,250 0 93,250 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 95,834 1,100 93,250 1,716 1,100
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 87,336 400 86,811 460 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 91,143 2,000 86,811 2,590 2,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 90,662 744 86,441 1,200 744
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 86,441 682 86,441 682 682
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 88,082 600 88,082 540 520
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,082 0 88,082 80 80
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 92,005 1,012 92,005 968 946
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,197 744 92,005 1,296 744
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 92,005 0 92,005 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 92,005 0 92,005 440 440
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 92,005 2,000 92,005 1,310 1,250
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 102,902 0 102,902 60 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 102,902 3,500 102,902 3,560 3,440
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 95,653 336 92,695 840 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 95,969 1,320 92,258 2,530 1,320
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 115,446 220 97,333 528 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 98,673 900 92,258 2,050 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,033 374 92,258 968 374
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,481 946 92,258 1,914 946
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 107,064 900 92,258 2,750 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 96,122 528 88,153 1,488 528
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 92,201 528 88,153 888 528
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 92,435 576 91,647 768 576
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 88,590 600 88,590 470 440
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 88,590 0 88,590 160 160
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 101,600 3,102 88,153 6,358 3,102
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 93,181 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 93,181 220 93,181 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 120,186 1,518 117,635 2,332 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,644 2,508 119,554 3,454 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 123,302 2,002 123,302 2,002 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 179,782 2,002 127,949 2,904 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 186,659 1,518 131,023 2,860 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 184,451 2,002 126,124 3,916 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 132,509 70 132,509 70 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 132,509 600 132,509 420 420
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 132,509 0 132,509 30 30
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 116,631 0 116,631 63 63
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 116,631 504 116,631 273 273
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 287,000 0 287,000 20 2
Go to top