رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی بندرامام 44 104968 نقدی 524840
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 96302 سلف 481510
پلی اتیلن سبک پودر OFF درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 155 59968 نقدی 299840
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 50 79337 نقدی 396685
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 40 70522 نقدی 352610
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 75 48484 نقدی 242420
پلی اتیلن سبک خطی(پودر) - OFF درجه1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 20 57300 نقدی 286500
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 120 50742 نقدی 253710
پلی اتیلن سبک کلوخه فله پتروشیمی امیرکبیر 10 44076 نقدی 220380
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) OFF - EX3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 25 66886 نقدی 334430
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 60 92612 نقدی 463060
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 10 82321 نقدی 411605
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 20 56596 نقدی 282980
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 77797 نقدی 388985
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 396 77797 نقدی 388985
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 76225 نقدی 381125
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 77797 نقدی 388985
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 528 94903 نقدی 474515
پلی اتیلن سنگین کلوخه فله پتروشیمی امیرکبیر 25 51451 نقدی 257255
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 40 53470 نقدی 267350
Go to top