رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 116631 سلف 583155
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 600 132509 نقدی 662545
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 132509 نقدی 662545
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 126124 سلف 630620
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 131023 سلف 655115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 127949 سلف 639745
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 123302 سلف 616510
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 119554 سلف 597770
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 117635 سلف 588175
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 93181 نقدی 465905
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 93181 نقدی 465905
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 88153 نقدی 440765
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 600 88590 نقدی 442950
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 576 91647 نقدی 458235
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 528 88153 نقدی 440765
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 528 88153 نقدی 440765
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 92258 سلف 461290
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 110 92258 نقدی 461290
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 92258 نقدی 461290
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 92258 سلف 461290
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 97333 سلف 486665
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1320 92258 نقدی 461290
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 336 92695 نقدی 463475
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 350 102902 نقدی 514510
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 92005 سلف 460025
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 744 92005 نقدی 460025
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 330 92005 نقدی 460025
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 600 88082 نقدی 440410
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 86441 نقدی 432205
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 744 86441 نقدی 432205
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 2000 86811 نقدی 434055
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 86811 نقدی 434055
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 154 93250 نقدی 466250
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 93250 نقدی 466250
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2002 93250 نقدی 466250
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 93250 نقدی 466250
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 93250 نقدی 466250
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 105448 نقدی 527240
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 110414 نقدی 552070
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 111510 نقدی 557550
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 60 111510 نقدی 557550
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 70 108294 نقدی 541470
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 40 103330 نقدی 516650
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111510 نقدی 557550
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 111510 نقدی 557550
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 198 115679 نقدی 578395
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 113535 نقدی 567675
پلی استایرن معمولی 1460 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 109613 نقدی 548065
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 108575 نقدی 542875
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 111933 نقدی 559665
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 111933 نقدی 559665
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 118230 نقدی 591150
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 71263 نقدی 356315
پلی کربنات 0710 پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 108 261000 سلف 1305000
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 50 266000 سلف 1330000
Go to top