رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 73,245 3,014 68,268 4,180 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,586 3,014 68,268 6,248 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 75,322 1,000 66,220 2,680 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 74,219 1,500 68,268 2,600 1,500
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 102,934 200 73,841 775 200
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,915 0 70,915 44 44
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 70,915 88 70,915 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 74,351 220 70,358 352 220
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 129,428 504 102,818 1,029 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 137,113 168 102,818 420 168
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 132,553 420 102,818 630 420
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 107,481 400 102,818 460 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 122,940 660 102,818 880 660
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 116,930 660 102,818 792 660
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون نقدی 121,951 330 102,818 506 330
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 122,704 88 102,818 220 88
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 138,251 1,000 102,818 1,740 1,000
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 135,987 420 102,818 819 420
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 136,221 1,008 102,818 1,638 1,008
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 140,899 504 108,059 888 504
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 135,255 1,200 102,818 2,568 1,200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 134,833 800 102,818 1,800 800
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 132,288 440 102,818 792 440
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 136,839 1,056 102,818 2,784 1,056
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 137,570 880 102,818 1,870 880
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی سلف 141,700 903 106,998 1,848 903
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 143,603 528 106,998 984 528
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 138,634 220 106,998 396 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 178,092 252 115,221 945 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 144,665 126 108,495 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 150,064 154 120,899 550 154
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 183,444 88 115,221 550 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم سلف 144,347 550 117,492 1,100 550
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 165,648 300 115,221 1,000 300
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 145,213 1,100 115,221 2,068 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 154,272 704 115,221 1,540 704
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 122,687 286 103,691 528 286
Go to top