رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

 

 

تبریز ۱۵۴۰: ۱۲۶۲۰

 تبریز ۷۲۴۰: ۱۴۲۹۰

تبریز ۱۵۰: ۱۸۴۰۰

مارون 552r: ۱۶۴۰۰

مارون x30g: ۱۶۰۰۰

مارون c30s: ۱۶۳۰۰

مارون z30s: ۱۶۴۰۰

مارون c30g: ۱۶۰۰۰

مارون bl3: ۱۱۲۲۰

مارون ex5: ۱۱۳۲۰

شازند: z30s: ۱۶۴۰۰

شازند 0209aa: ۱۱۹۷۰

شازند hp552r: ۱۶۳۹۰

جم ۵۲۵۱۸: ۱۱۶۲۰

جم ex5:۱۱۳۳۰

جم bl3: ۱۱۲۴۰

قائدبصیر ۱۰۴۱۵: ۲۰۸۰۰

قائدبصیر ۱۰۷۲۰: ۲۰۸۰۰

قائدبصیرn50:۱۸۵۰۰

لاله 1922t: ۱۱۴۰۰

لاله 2102tx00: ۱۱۰۵۰

پلی پروپیلن جم ep440l: ۲۱۷۰۰

پلی پروپیلن جم ep548r: ۱۷۷۰۰

پلی پروپیلن hp510l:۱۶۳۰۰

تندگویان ۷۸۱: ۲۲۸۰۰

آریا ساسول ۰۱۹۰: ۱۱۲۸۰

آریا ساسول hch5110: ۱۱۷۵۰

اروند s65: ۹۶۵۰

امیرکبیر ex3: ۱۲۴۶۰

امیرکبیر 2420 h: ۱۱۲۵۰

امیرکبیر 0209aa: ۱۲۲۶۰

ایلام f7000: ۱۱۳۰۰

بندرامام ۰۰۳۵: ۱۲۸۰۰

بندر امام h10500: ۱۱۵۰۰

بندر امام ۰۰۷۵: ۱۲۳۹۰

بندر امام ۰۲۰۰: ۱۱۴۰۰

کرمانشاه bl3: ۱۱۲۱۰

تخت جمشید g1551: ۱۲۳۸۰

مهر f7000: ۱۱۳۴۰

نوید زرشیمی zr230: ۲۰۵۰۰

Go to top