رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 68268 سلف 341340
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 68268 نقدی 341340
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 200 73841 نقدی 369205
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 88 70915 نقدی 354575
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 220 70358 نقدی 351790
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 504 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 168 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 420 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 220 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی X30S کیسه پتروشیمی مارون 110 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 88 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 504 108059 نقدی 540295
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 600 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 528 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 102818 نقدی 514090
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 106998 سلف 534990
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون 110 106998 نقدی 534990
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 528 106998 نقدی 534990
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 252 115221 نقدی 576105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 108495 نقدی 542475
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 154 120899 نقدی 604495
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 88 115221 نقدی 576105
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی پلی پروپیلن جم 550 117492 سلف 587460
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 115221 نقدی 576105
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 550 115221 نقدی 576105
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 704 115221 نقدی 576105
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 110 103691 نقدی 518455
Go to top