رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 115,737 1,199 115,737 990 946
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 115,737 0 115,737 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 109,573 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 109,573 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 106,286 0 106,286 121 121
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 106,286 1,199 106,286 506 462
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی   308 113,130 0 0
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی 95,070 25 95,070 10 10
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز نقدی   30 101,046 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 105,902 70 105,902 60 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 105,902 0 105,902 30 30
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 133,113 150 109,048 310 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 151,892 25 109,048 125 25
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 109,048 0 109,048 5 5
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز نقدی 109,048 25 109,048 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 115,967 1,200 106,632 1,740 1,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 101,603 0 101,603 704 704
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 101,603 3,806 101,603 3,432 3,080
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,027 1,320 91,027 1,276 1,232
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 91,027 0 91,027 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 91,027 1,012 91,027 308 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 91,027 0 91,027 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 91,027 3,014 91,027 1,056 792
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 91,027 0 91,027 572 572
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 91,027 0 91,027 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 91,027 506 91,027 330 286
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم نقدی   500 81,924 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 91,432 400 84,981 620 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 95,568 1,500 84,981 2,470 1,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 87,677 672 84,618 1,128 672
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 84,618 990 84,618 308 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 84,618 0 84,618 220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 93,425 400 86,224 760 400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 90,129 1,012 90,129 924 814
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 90,129 0 90,129 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 90,618 720 90,129 1,128 720
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,129 0 90,129 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 90,129 2,000 90,129 2,050 1,870
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,150 4,000 99,150 4,100 3,760
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 99,150 0 99,150 240 240
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,852 110 91,852 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی 90,570 360 90,570 360 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 90,570 0 90,570 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 90,277 1,518 90,142 1,606 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 116,047 110 95,100 506 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 94,308 900 90,142 1,670 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 92,822 990 90,142 1,584 990
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,135 900 90,142 2,480 900
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 93,199 264 86,294 624 264
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 86,722 312 86,722 192 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 86,722 0 86,722 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 91,568 240 86,294 696 240
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 101,093 120 89,715 240 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 88,840 500 86,722 700 500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 100,864 3,102 86,294 6,490 3,102
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 91,043 220 91,043 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 91,043 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 124,761 1,518 115,154 2,992 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 124,520 2,002 117,033 2,926 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 126,899 1,012 117,839 2,398 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 129,800 1,518 120,702 3,014 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 187,154 1,012 126,390 2,816 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 187,031 2,002 129,427 4,136 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 185,688 2,002 124,588 4,422 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 140,719 70 132,066 150 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 135,808 400 132,066 590 400
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 115,251 504 115,251 462 462
Go to top