رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 110013 سلف 550065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 110013 سلف 550065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 110013 سلف 550065
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 96562 سلف 482810
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 99478 سلف 497390
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 87775 سلف 438875
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 51771 سلف 258855
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 36 52288 نقدی 261440
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 49578 نقدی 247890
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 72113 نقدی 360565
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 72113 نقدی 360565
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 49571 نقدی 247855
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 100 81116 نقدی 405580
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 72103 نقدی 360515
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 16 76483 نقدی 382415
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 4 53651 نقدی 268255
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 4 60265 نقدی 301325
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 6 63655 نقدی 318275
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 25 98616 نقدی 493080
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 12 92590 نقدی 462950
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 85590 نقدی 427950
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 60 69032 نقدی 345160
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 114 78050 نقدی 390250

 

 

Go to top