رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 115737 نقدی 578685
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 109573 نقدی 547865
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 109573 نقدی 547865
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 106286 نقدی 531430
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 113130 نقدی 565650
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 95070 نقدی 475350
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 101046 نقدی 505230
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 70 105902 نقدی 529510
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 109048 نقدی 545240
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 109048 نقدی 545240
پلی استایرن انبساطی 100 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 109048 نقدی 545240
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1200 106632 نقدی 533160
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 101603 نقدی 508015
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 91027 نقدی 455135
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 3014 91027 نقدی 455135
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 91027 نقدی 455135
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 91027 نقدی 455135
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 جامبوبگ پتروشیمی جم 500 81924 نقدی 409620
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 84981 نقدی 424905
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1500 84981 نقدی 424905
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 672 84618 نقدی 423090
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 990 84618 نقدی 423090
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 86224 نقدی 431120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 720 90129 نقدی 450645
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 330 90129 نقدی 450645
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 90129 سلف 450645
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 400 99150 نقدی 495750
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 91852 نقدی 459260
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 90570 نقدی 452850
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1518 90142 نقدی 450710
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 95100 سلف 475500
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 90142 سلف 450710
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 90142 نقدی 450710
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 90142 سلف 450710
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 264 86294 نقدی 431470
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 312 86722 نقدی 433610
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 86294 نقدی 431470
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 89715 نقدی 448575
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 86722 نقدی 433610
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 86294 نقدی 431470
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 91043 نقدی 455215
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 91043 نقدی 455215
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 115154 سلف 575770
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 117033 سلف 585165
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 117839 سلف 589195
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 120702 سلف 603510
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 126390 سلف 631950
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 129427 سلف 647135
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 124588 سلف 622940
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 132066 نقدی 660330
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 132066 نقدی 660330
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 115251 سلف 576255
Go to top