رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۹ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 95,582 609 72,284 1,953 609
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 71,880 1,600 66,828 2,960 1,600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 73,628 2,508 66,828 5,830 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 73,136 1,500 64,823 3,800 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 72,834 2,618 66,828 4,070 2,618
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 93,146 200 72,284 780 200
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 70,162 132 69,420 198 132
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 71,987 220 68,874 374 220
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 72,537 132 69,761 198 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 131,440 504 100,491 903 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 137,372 210 100,491 399 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 136,790 420 100,491 945 420
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 135,794 660 100,491 1,562 660
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 133,945 300 100,491 800 300
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون نقدی 127,794 770 100,491 1,166 770
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 138,559 1,000 100,491 2,100 1,000
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 136,872 966 100,491 1,890 966
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 135,798 960 105,622 1,536 960
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 134,226 1,776 100,491 3,168 1,776
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 135,317 900 100,491 2,140 900
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 135,533 330 100,491 1,034 330
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 135,829 1,392 100,491 3,648 1,392
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 138,004 550 100,491 1,606 550
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 134,546 315 100,491 630 315
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 140,591 903 104,580 1,554 903
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 138,372 220 104,580 418 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 143,631 1,968 104,580 3,360 1,968
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 143,831 315 115,198 567 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 172,562 315 112,633 966 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 140,443 147 106,049 273 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 117,328 63 100,491 126 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 182,806 126 112,633 462 126
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 149,654 154 118,191 594 154
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 169,908 154 112,633 528 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 146,783 1,100 112,633 2,266 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 153,887 704 112,633 1,694 704
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون نقدی 123,339 374 101,346 748 374
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 128,600 396 100,491 1,232 396
Go to top