رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ اردیبهشت ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S70 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 609 72284 نقدی 361420
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 64823 نقدی 324115
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2508 66828 نقدی 334140
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2618 66828 سلف 334140
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 66828 نقدی 334140
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 200 72284 نقدی 361420
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 69420 نقدی 347100
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 220 68874 نقدی 344370
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 69761 نقدی 348805
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 504 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 420 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی X30S کیسه پتروشیمی مارون 330 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 552 105622 نقدی 528110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 888 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 900 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 696 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 252 104580 نقدی 522900
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون 110 104580 نقدی 522900
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1968 104580 نقدی 522900
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 315 115198 نقدی 575990
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 315 112633 نقدی 563165
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 147 106049 نقدی 530245
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M جامبوبگ نوید زرشیمی 63 100491 نقدی 502455
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 112633 نقدی 563165
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 154 118191 نقدی 590955
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 112633 نقدی 563165
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 660 112633 سلف 563165
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 704 112633 نقدی 563165
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F کیسه پتروشیمی مارون 110 101346 نقدی 506730
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 110 100491 نقدی 502455
Go to top