رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 113493 نقدی 567465
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 106439 نقدی 532195
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 106439 نقدی 532195
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 103246 نقدی 516230
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 91819 نقدی 459095
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 102277 نقدی 511385
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 105315 نقدی 526575
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1600 102773 نقدی 513865
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 97926 سلف 489630
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 4004 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 جامبوبگ پتروشیمی جم 814 79293 نقدی 396465
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1500 81905 نقدی 409525
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 816 81556 نقدی 407780
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 81556 نقدی 407780
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 79907 نقدی 399535
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 83104 نقدی 415520
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 330 86867 نقدی 434335
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 594 86867 نقدی 434335
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 720 86867 نقدی 434335
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 86867 سلف 434335
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 400 95562 نقدی 477810
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 88116 نقدی 440580
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 86879 نقدی 434395
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1870 86467 نقدی 432335
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 91223 سلف 456115
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 86467 سلف 432335
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 86467 نقدی 432335
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 86467 سلف 432335
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 86962 نقدی 434810
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 84077 نقدی 420385
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 87332 نقدی 436660
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 87332 نقدی 436660
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 112578 سلف 562890
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 114414 سلف 572070
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 115202 سلف 576010
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 118001 سلف 590005
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 123847 سلف 619235
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 126822 سلف 634110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 122080 سلف 610400
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 70 128523 نقدی 642615
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 128523 نقدی 642615
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی پتروشیمی بندرامام 504 111704 سلف 558520

 

Go to top