رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲ اردیبهشت ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 69,854 900 65,217 2,180 900
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 69,663 2,002 65,217 4,466 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 68,874 2,596 65,217 3,762 2,596
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 65,345 2,000 63,260 2,560 2,000
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 83,984 250 70,541 515 250
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 67,746 198 67,746 220 198
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 71,264 132 68,079 264 132
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 136,399 504 96,854 1,260 504
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 138,959 210 96,854 546 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 137,751 315 96,854 966 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 136,056 770 96,854 1,980 770
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 135,287 260 96,854 920 260
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 131,141 110 96,854 264 110
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 137,803 1,000 96,854 2,160 1,000
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 137,471 252 96,854 1,197 252
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 137,055 609 96,854 1,743 609
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 135,999 1,728 100,974 2,832 1,728
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 134,256 1,536 96,854 3,360 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 136,172 550 96,854 1,650 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 136,454 400 96,854 1,500 400
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 135,053 1,488 96,854 3,576 1,488
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 136,377 1,320 96,854 2,992 1,320
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 128,999 1,008 98,914 1,197 1,008
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی   105 97,678 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 143,570 220 98,914 418 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 144,076 1,968 98,914 2,976 1,968
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 160,498 105 111,029 357 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 165,328 420 108,556 987 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 143,857 168 102,211 315 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 177,481 126 108,556 357 126
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 151,831 110 113,913 506 110
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 159,802 286 108,556 616 286
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 171,140 374 108,556 1,100 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 163,199 500 108,556 1,280 500
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 155,912 550 108,556 1,474 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 157,086 550 108,556 1,232 550
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 129,364 330 96,854 1,122 330
Go to top