رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ فروردین ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 92,090 198 86,867 814 198
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 103,246 0 103,246 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 پتروشیمی جم نقدی 79,293 1,100 79,293 132 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 138,211 1,001 114,414 2,420 1,001
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 115,157 1,496 97,926 4,092 1,496
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 142,337 120 105,315 290 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 81,556 0 81,556 72 72
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 160,405 2,002 123,847 3,498 2,002
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 146,239 25 105,315 85 25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 132,390 200 105,315 480 200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 81,556 816 81,556 384 360
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 122,942 506 115,202 1,254 506
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 116,271 25 105,315 65 25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 102,277 0 102,277 20 20
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز نقدی   25 91,819 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 165,646 1,507 122,080 3,553 1,507
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 106,439 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 102,277 50 102,277 30 30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 101,116 1,500 81,905 1,820 1,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 81,556 0 81,556 154 154
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 126,310 2,000 102,773 3,460 2,000
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم نقدی 101,439 110 88,133 440 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 90,455 1,320 88,103 2,112 1,320
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 104,673 110 91,223 572 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 113,493 0 113,493 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 88,103 1,518 88,103 946 858
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 94,388 900 86,467 2,030 900
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 87,332 220 87,332 132 132
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 88,164 480 83,665 960 480
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 88,103 0 88,103 660 660
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم نقدی 71,916 198 71,916 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 86,467 0 86,467 88 88
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 106,439 400 106,439 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 88,103 0 88,103 132 132
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم نقدی 78,180 198 78,180 132 132
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 87,332 0 87,332 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 123,691 100 105,315 230 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 91,327 1,606 86,867 2,398 1,606
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 130,521 400 128,523 440 400
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 81,556 506 81,556 352 330
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 98,492 800 83,665 2,780 800
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 92,058 720 86,867 1,488 720
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 90,346 500 83,104 700 500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 164,721 1,001 120,128 2,156 1,001
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 108,372 50 105,315 75 50
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 89,920 506 88,103 726 506
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 91,643 1,210 86,467 2,332 1,210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 120,775 2,002 118,001 2,684 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 85,568 1,122 79,907 2,178 1,122
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 103,246 1,001 103,246 924 902
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 101,343 900 86,467 2,290 900
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 118,921 2,002 112,578 3,256 2,002
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 113,442 3,000 95,562 5,530 3,000
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 113,493 1,001 113,493 1,023 968
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 80,425 1,500 79,907 1,830 1,500
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 87,332 22 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 162,817 220 119,291 682 220
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 113,579 25 105,315 55 25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی 114,881 198 95,562 858 198
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 84,077 500 84,077 500 500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 161,976 308 121,243 858 308
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 93,360 480 83,665 1,536 480
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 88,103 4,004 88,103 3,344 3,190
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 78,180 0 78,180 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 86,467 1,980 86,467 2,002 1,892
Go to top