رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۷ فروردین ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 107799 سلف 538995
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 107799 سلف 538995
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 30 107799 سلف 538995
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 380 94401 سلف 472005
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 220 77820 نقدی 389100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 16 82260 نقدی 411300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 73120 نقدی 365600
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 11 78180 نقدی 390900
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 16 71916 نقدی 359580
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 13 71916 نقدی 359580
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 220 71916 نقدی 359580
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 18 79293 نقدی 396465
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 16 70482 نقدی 352410
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 264 88133 نقدی 440665
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 30 50500 نقدی 252500
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 4 85151 نقدی 425755
پلی استایرن معمولی OFF - 1160 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 56 89025 نقدی 445125
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 3 کیسه پتروشیمی تبریز 7 53219 نقدی 266095
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 4 83403 نقدی 417015
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 12 62421 نقدی 312105
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 6 90794 نقدی 453970

 

Go to top