رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ فروردین ماه ۹۷

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 121243 سلف 606215
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 220 119291 سلف 596455
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 122080 سلف 610400
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 120128 سلف 600640
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 123847 سلف 619235
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 118001 سلف 590005
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 115202 سلف 576010
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 114414 سلف 572070
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 308 112578 سلف 562890
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 87332 نقدی 436660
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83665 نقدی 418325
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 86467 سلف 432335
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 86467 نقدی 432335
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 900 86467 سلف 432335
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 198 95562 نقدی 477810
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 300 95562 نقدی 477810
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 198 86867 نقدی 434335
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 86867 نقدی 434335
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) جامبوبگ پتروشیمی جم 198 78180 نقدی 390900
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 جامبوبگ پتروشیمی جم 198 71916 نقدی 359580
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 572 79907 نقدی 399535
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 81556 نقدی 407780
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 79907 سلف 399535
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1500 81905 نقدی 409525
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 جامبوبگ پتروشیمی جم 1100 79293 نقدی 396465
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1518 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 4004 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 88103 نقدی 440515
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N جامبوبگ پتروشیمی جم 110 88133 نقدی 440665
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 97926 سلف 489630
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 2000 102773 نقدی 513865
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 120 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 200 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 102277 نقدی 511385
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 91819 نقدی 459095
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 105315 نقدی 526575
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 105315 نقدی 526575
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 103246 نقدی 516230
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 106439 نقدی 532195
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 106439 نقدی 532195
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 113493 نقدی 567465
Go to top