رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ فروردین ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 65,544 2,000 63,260 2,920 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 65,217 220 65,217 264 176
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 65,217 0 65,217 44 44
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 65,217 1,820 65,217 1,820 1,820
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 68,012 2,002 65,217 3,124 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 67,459 2,596 65,217 3,300 2,596
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 67,746 154 67,746 22 22
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 67,746 0 67,746 44 44
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 68,079 132 68,079 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 130,527 357 96,854 777 357
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 134,892 210 96,854 483 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 134,822 315 96,854 882 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 133,593 1,100 96,854 2,200 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 128,849 660 96,854 1,210 660
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 138,168 1,000 96,854 2,420 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 135,699 1,920 100,974 3,768 1,920
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 132,065 1,536 96,854 3,120 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 133,671 220 96,854 770 220
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 132,289 960 96,854 2,376 960
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 135,908 1,298 96,854 3,124 1,298
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 146,120 1,260 98,914 1,932 1,260
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 139,163 294 97,678 567 294
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 143,152 220 98,914 484 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 146,062 1,968 98,914 3,408 1,968
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 161,253 126 111,029 672 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 168,443 210 108,556 882 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 174,034 126 108,556 609 126
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 155,621 110 113,913 858 110
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 163,739 198 108,556 1,122 198
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 171,837 374 108,556 1,518 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 158,998 220 108,556 1,892 220
Go to top