رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۶ فروردین ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 220 65217 نقدی 326085
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2596 65217 سلف 326085
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 63260 نقدی 316300
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 65217 نقدی 326085
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 65217 نقدی 326085
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 154 67746 نقدی 338730
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 132 68079 نقدی 340395
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 357 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 315 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 330 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 220 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 960 100974 نقدی 504870
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 768 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 480 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 96854 نقدی 484270
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 315 98914 نقدی 494570
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 97678 نقدی 488390
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون 110 98914 نقدی 494570
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1968 98914 نقدی 494570
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 111029 نقدی 555145
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 210 108556 نقدی 542780
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 108556 نقدی 542780
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 113913 نقدی 569565
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 88 108556 نقدی 542780
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 108556 نقدی 542780
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 108556 نقدی 542780
Go to top