رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۰ فروردین ماه ۹۸

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 4 62693 نقدی 313465
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 12 91190 نقدی 455950
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 3 کیسه پتروشیمی تبریز 7 58767 نقدی 293835
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 27 51205 نقدی 256025
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 8 78741 نقدی 393705
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 88583 نقدی 442915
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 70718 نقدی 353590
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 79558 نقدی 397790
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 72544 نقدی 362720
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 88 72544 نقدی 362720
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 9 74046 نقدی 370230
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 72544 نقدی 362720
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 440 78883 نقدی 394415
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 48206 نقدی 241030
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 70118 نقدی 350590
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 374 73387 نقدی 366935
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1232 82561 نقدی 412805
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 20 47846 نقدی 239230
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 198 69594 نقدی 347970
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 78293 نقدی 391465
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 69594 نقدی 347970
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 78293 نقدی 391465
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 22 70290 نقدی 351450
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 490 95521 سلف 477605
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 30 98406 سلف 492030
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 98406 سلف 492030
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 80 108425 سلف 542125
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 108425 سلف 542125
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – 0150 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 6 64085 نقدی 320425
Go to top