رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۰ قروردین ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پالت چوبی پتروشیمی شازند 500 108745 سلف 543725
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 113988 نقدی 569940
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 113988 نقدی 569940
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 106849 نقدی 534245
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 106849 نقدی 534245
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 103643 نقدی 518215
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 308 110758 نقدی 553790
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 110758 نقدی 553790
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 93101 نقدی 465505
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 93101 نقدی 465505
پلی استایرن انبساطی 526 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 35 106782 نقدی 533910
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 98953 نقدی 494765
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 70 103701 نقدی 518505
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 106782 نقدی 533910
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 106782 نقدی 533910
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 2000 103179 نقدی 515895
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 88398 نقدی 441990
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1518 88398 نقدی 441990
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 88398 نقدی 441990
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 88398 نقدی 441990
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 88398 نقدی 441990
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1000 82621 نقدی 413105
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 816 82273 نقدی 411365
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 96 80605 نقدی 403025
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 80605 نقدی 403025
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 83830 نقدی 419150
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 87648 نقدی 438240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 330 87648 نقدی 438240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 87648 نقدی 438240
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 87648 سلف 438240
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 130 87648 نقدی 438240
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 330 96049 نقدی 480245
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 87410 نقدی 437050
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 86993 نقدی 434965
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 88298 نقدی 441490
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1870 86993 نقدی 434965
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 86993 سلف 434965
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 86993 نقدی 434965
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 86993 سلف 434965
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 84533 نقدی 422665
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 84533 نقدی 422665
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 84533 نقدی 422665
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 500 84950 نقدی 424750
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 440 84533 نقدی 422665
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 84533 نقدی 422665
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 87863 نقدی 439315
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 87863 نقدی 439315
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 113913 سلف 569565
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 115772 سلف 578860
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 116569 سلف 582845
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 119401 سلف 597005
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 124567 سلف 622835
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 120826 سلف 604130
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 122790 سلف 613950
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 121948 سلف 609740
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 50 128171 نقدی 640855
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 128171 نقدی 640855
Go to top