رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ فروردین ۹۸

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 65,991 66 65,991 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 65,991 2,596 65,991 2,706 2,442
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 65,573 2,000 64,011 2,660 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 65,991 1,060 65,991 1,060 1,060
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 65,991 0 65,991 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 68,260 2,002 65,991 3,190 2,002
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 78,806 200 71,378 400 200
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,550 0 68,550 44 44
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 68,550 704 68,550 88 88
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 68,887 132 68,887 88 88
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 133,800 336 96,904 882 336
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 127,440 378 96,904 546 378
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 125,661 800 96,904 1,240 800
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 135,181 198 96,904 462 198
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 125,459 880 96,904 1,276 880
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 125,828 88 96,904 176 88
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 135,098 500 96,904 1,740 500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 130,109 315 96,904 1,113 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 126,091 1,113 96,904 1,932 1,113
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 126,282 500 96,904 900 500
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 101,073 960 101,073 288 288
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 133,484 770 96,904 1,650 770
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 132,617 960 96,904 2,232 960
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 131,717 300 96,904 820 300
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 127,166 1,152 96,904 2,160 1,152
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 130,403 880 96,904 2,046 880
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 98,156 100 93,997 160 100
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 142,745 1,092 98,989 1,743 1,092
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 138,497 220 98,989 308 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 141,702 1,608 98,989 2,808 1,608
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 138,186 84 114,166 210 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 146,487 168 111,247 462 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 161,622 210 108,745 462 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 166,089 147 108,745 462 147
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 127,324 132 96,904 528 132
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 141,570 220 114,166 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 161,076 374 108,745 814 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 147,337 352 108,745 1,430 352
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 124,618 704 96,904 1,892 704
Go to top