رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۰ فروردین ماه ۹۸

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 66729 سلف 333645
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 68793 سلف 343965
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 68793 سلف 343965
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 71460 نقدی 357300
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 95568 نقدی 477840
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 95568 نقدی 477840
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 1008 95568 نقدی 477840
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون 110 97651 نقدی 488255
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 112816 نقدی 564080
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 109899 نقدی 549495
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 107400 نقدی 537000
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 107400 نقدی 537000
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 107400 نقدی 537000
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی پتروشیمی تخت جمشید 294 122855 نقدی 614275
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 113040 نقدی 565200
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 106971 نقدی 534855
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 103762 نقدی 518810
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 100878 نقدی 504390
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 103875 نقدی 519375
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 103875 نقدی 519375
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 88240 نقدی 441200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 1012 88240 نقدی 441200
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 308 88240 نقدی 441200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 408 80995 نقدی 404975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 400 82502 نقدی 412510
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 308 86678 نقدی 433390
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 504 86678 نقدی 433390
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 86678 سلف 433390
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 120 86336 نقدی 431680
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 85919 نقدی 429595
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 2068 85919 نقدی 429595
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 85919 سلف 429595
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 85919 نقدی 429595
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 85919 سلف 429595
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 83461 نقدی 417305
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83461 نقدی 417305
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 83461 نقدی 417305
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 120 86794 نقدی 433970
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 83878 نقدی 419390
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 86779 نقدی 433895
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 86779 نقدی 433895
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 114889 سلف 574445
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 116764 سلف 583820
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 117567 سلف 587835
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 120424 سلف 602120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 126343 سلف 631715
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 121619 سلف 608095
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 127021 نقدی 635105
Go to top