رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا www.ppna.ir

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 21 اسفندماه 97

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 396 396
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 111,424 0 111,424 110 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 111,424 1,496 111,424 627 605
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   100 111,424 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   100 105,442 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 105,442 400 105,442 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 100,170 1,496 100,170 451 451
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 100,170 0 100,170 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   240 99,436 40 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   75 89,228 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 102,512 100 99,436 160 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 120,627 150 102,389 220 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 146,364 50 102,389 220 50
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 119,518 2,000 98,476 3,020 2,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 99,911 308 94,053 792 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 95,711 4,004 94,053 4,972 4,004
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 86,978 0 86,978 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 86,978 990 86,978 528 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 86,978 4,224 86,978 528 528
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 86,978 2,024 86,978 132 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 86,978 0 86,978 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 86,978 0 86,978 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 86,978 440 86,978 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم سلف 86,978 1,012 86,978 132 132
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 106,370 750 80,149 1,610 750
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 79,837 0 79,837 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 79,837 1,200 79,837 360 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 79,837 744 79,837 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 80,014 2,024 78,194 2,618 2,024
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز نقدی 99,792 500 81,322 800 500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 85,438 0 85,438 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 85,438 0 85,438 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 85,438 1,012 85,438 902 638
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 85,438 660 85,438 726 616
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 85,438 2,016 85,438 2,376 1,992
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 85,438 0 85,438 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,438 0 85,438 230 230
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 85,438 3,000 85,438 3,150 2,770
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,567 4,000 91,783 5,060 4,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 85,307 3,300 84,691 3,696 3,300
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 84,691 960 84,691 912 744
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 84,691 0 84,691 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 84,691 1,200 84,691 1,344 1,128
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 84,691 1,496 84,691 1,804 1,364
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 84,691 0 84,691 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 89,833 1,500 84,691 2,670 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 90,449 660 84,691 1,166 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 95,817 1,000 84,691 2,370 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 82,268 960 82,268 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 82,268 1,200 82,268 408 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 82,268 0 82,268 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد نقدی   360 82,679 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 82,268 1,008 82,268 168 144
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد نقدی 85,553 1,440 85,553 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 82,679 300 82,679 250 240
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 82,268 1,200 82,268 820 600
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 82,268 0 82,268 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 82,322 6,600 82,268 6,644 6,600
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 85,538 110 85,538 88 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 85,538 616 85,538 198 132
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 147,261 1,001 113,246 2,211 1,001
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 145,172 1,595 115,094 2,937 1,595
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 147,531 1,122 118,702 1,991 1,122
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 182,843 2,002 124,536 2,761 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 179,279 506 117,962 1,122 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 170,575 2,937 119,880 3,960 2,937
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 125,205 70 125,205 60 60
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 125,205 400 125,205 190 180

 

Go to top