رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + 21 اسفندماه 97

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 111424 نقدی 557120
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 100 111424 نقدی 557120
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 105442 نقدی 527210
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 105442 نقدی 527210
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 100170 نقدی 500850
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 240 99436 نقدی 497180
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75 89228 نقدی 446140
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 99436 نقدی 497180
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 102389 نقدی 511945
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 102389 نقدی 511945
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 2000 98476 سلف 492380
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 308 94053 نقدی 470265
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 94053 سلف 470265
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 154 86978 سلف 434890
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 2024 86978 نقدی 434890
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 4224 86978 نقدی 434890
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1012 86978 سلف 434890
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 220 86978 نقدی 434890
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 80149 نقدی 400745
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 600 79837 نقدی 399185
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 744 79837 نقدی 399185
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1012 78194 سلف 390970
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 500 81322 نقدی 406610
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 85438 نقدی 427190
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 85438 نقدی 427190
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1008 85438 نقدی 427190
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1500 85438 سلف 427190
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 400 91783 نقدی 458915
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 330 84691 نقدی 423455
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 480 84691 نقدی 423455
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 600 84691 نقدی 423455
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1496 84691 نقدی 423455
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1500 84691 سلف 423455
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 84691 سلف 423455
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1000 84691 سلف 423455
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 480 82268 نقدی 411340
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 600 82268 نقدی 411340
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 360 82679 نقدی 413395
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 504 82268 نقدی 411340
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 1440 85553 نقدی 427765
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 300 82679 نقدی 413395
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 660 82268 سلف 411340
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1200 82268 سلف 411340
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 616 85538 نقدی 427690
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 85538 نقدی 427690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 113246 سلف 566230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 154 115094 سلف 575470
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 118702 سلف 593510
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 124536 سلف 622680
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 117962 سلف 589810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 119880 سلف 599400
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 125205 نقدی 626025
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 400 125205 نقدی 626025
Go to top